Vervolgbehandeling


Dit nieuwe gebouw is intramuraal zorgvastgoed en biedt ruimte aan 70 cliënten.

De helft van hen is in behandeling bij GGZ Noord-Holland Noord, de anderen bij Dijk en Duin. Dit gebouw is ontworpen in samenhang met de Ouderenkliniek en vergde een investering van € 11 miljoen. Het gebouw is eind 2015 in gebruik genomen.