Opnamekliniek


Dit bijzondere gebouw is intramuraal zorgvastgoed en heeft capaciteit voor 68 zorgplaatsen voor acute psychiatrische zorg. Dijk en Duin nam dit moderne gebouw begin 2013 in gebruik.

 

Met de nieuwbouw investeerde Parnassia € 10,5 miljoen in de zorg voor de cliënten van Dijk en Duin. Dankzij de nieuwbouw kon het verouderde gebouw Westlinge worden gesloopt. Die plek (Fase 6) biedt nu ruimte voor woningbouw.