Marelsdal


Op deze plek stond voorheen de polikliniek Marelsdal. De oude polikliniek verloor zijn functie voor de zorg.

Daarna is het gebouw nog enige tijd op tijdelijke basis verhuurd. Toen vervolgens bleek dat er geen nieuwe huurders in de markt waren voor dit gebouw, is het verouderde pand gesloopt. De locatie is verkocht aan een lokale initiatiefnemer, die hier een kleinschalig plan ontwikkelt met ongeveer 9 duurzame woningen en 3 appartementen.

 

Om de overgang van wonen naar de natuur zo evenwichtig en transparant mogelijk te maken ontwikkelt de initiatiefnemer een plan met veel ruimte en aandacht voor de omgeving.

De woningen worden geïntegreerd in een doorlopend duinlandschap. Nieuw reliëf creëert extra privacy voor de woningen. Er zijn geen klassieke tuinen: in Marelsdal woont men in het landschap.

Op deze locatie wil de initiatiefnemer zo duurzaam mogelijk bouwen, in combinatie met architectuur die past in het duinlandschap: gebruik van natuurlijke materialen als hout en natuursteen, en in het dakvlak geïntegreerde zonnepanelen. Regenwater wordt ter plaatse geïnfiltreerd en het duinlandschap wordt ingericht met gebiedseigen duinvegetatie.

 

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Duin en Bosch heeft de gemeenteraad reeds aan het college van B&W de bevoegdheid gegeven om de bestemming van Marelsdal te wijzigen, zodat woningen of andere functies op deze plaats mogelijk zijn. Het totaal aantal woningen dat is toegelaten op Duin en Bosch wijzigt daardoor niet. Het college van B&W publiceert nu haar voorgenomen besluit om deze wijzigingsbevoegdheid te gebruiken om de realisatie van Marelsdal mogelijk te maken. De plannen voor Marelsdal liggen vanaf 6 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage.

 

Status: in planvorming.

Meer informatie: info@marelsdal.nl