Duin- en bosgebied


Parnassia Groep heeft op dit moment het eigendom en beheer van 20 hectare aan Natura 2000 gebied en diverse andere bospercelen.

Beheer van natuur en groen behoort niet tot de kerntaken van de zorginstelling. Daarom werkt Parnassia Groep aan een plan om natuur- en groengebieden op Duin en Bosch te verkopen. De voorkeur gaat daarbij uit naar een constructie waarbij één natuurbeheerder alle natuur- en bospercelen in beheer overneemt.

 

Daarbij is het absolute vereiste dat de bestaande natuur en bospercelen als bos behouden blijven en onderhouden worden. 

 

Het doel is de vervreemding van bos- en natuurpercelen in 2017 af te ronden.