Deelgebied I


Voor dit deelgebied is Parnassia Groep in gesprek met een particulier zorginitiatief dat een herstellingsoord wil realiseren voor mensen met een complexe burnout. Het gaat om een herberg met 48 zorgwoningen, die ook geschikt zijn voor mensen die mantelzorg geven of ontvangen.

 

De voorzieningen in het herstellingsoord staan in principe ook open voor mensen uit de omgeving. Denk aan sportvoorzieningen, trainingen en flexibele praktijkruimten voor zelfstandige professionals in de zorg.

 

Status: in planvorming