Deelgebied H


Philadelphia en Parnassia Groep onderzoeken samen of het haalbaar is om een gebouw voor Philadelphia te realiseren in Deelgebied H. Philadelphia is een landelijk werkende zorginstelling, die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. Op Duin en Bosch onderzoekt Philadelphia of het mogelijk is een zorgvoorziening te realiseren voor ongeveer 27 ouderen met een verstandelijke beperking. Het zou gaan om een gebouw van 3 lagen met kap. Zowel het gebouw als de functie passen in het bestemmingsplan.

 

Het gaat om een intramurale zorgvoorziening die past binnen de bestemming ‘maatschappelijk’. Philadelphia heeft hiervoor niet heel deelgebied H nodig. Er blijft ruimte over voor een tweede initiatief. Parnassia Groep en Philadelphia verwachten binnen 4 maanden het haalbaarheidsonderzoek af te ronden. 

 

 

Status: in planvorming