Deelgebied G


Op deze plek stond gebouw De Clinge met het oude bedrijfsrestaurant en diverse voorzieningen voor cliënten van Dijk en Duin. Na oplevering van de gerenoveerde Oude Keuken waarin een restaurant en diverse cliëntvoorzieningen zijn ondergebracht, kon De Clinge worden afgebroken. Het bouwterrein wacht nu op nieuwe invulling. Dit deelgebied heeft de bestemming ‘Maatschappelijk 4’ en is daarmee bestemd voor onder meer GGZ-voorzieningen, servicewoningen, aanleunwoningen en parkeervoorzieningen. 

 

Het gebied ligt in het centrale deel van Duin en Bosch, in de buurt van publieke voorzieningen als De Oude Keuken en de Dierenweide.

Kennemer Wonen gaat hier 48 sociale huurwoningen realiseren. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Om dat in gang te zetten is een ‘kaderstellend besluit’ van de gemeenteraad nodig. Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten mee te werken aan de bestemmingsplanwijziging.