Deelgebied F


Op deze plek verbleven cliënten van Dijk en Duin in gebouw De Kaap. De cliënten zijn verhuisd naar een nieuw semi-permanent zorggebouw op dezelfde locatie, of naar moderne nieuwbouw elders op Duin en Bosch. Vervolgens is gebouw De Kaap begin 2017 gesloopt.

 

Op deze locatie is ook een semi-permanent gebouw gerealiseerd voor RIBW-KAM. Deze organisatie was voorheen gevestigd op de locatie Koekoeksduin.  Op dit moment is Deelgebied F gedeeltelijk beschikbaar voor nieuwe initiatieven binnen de bestemming Maatschappelijk.

 

Status: deels in gebruik, deels beschikbaar voor planvorming.