Deelgebied 7


Dit is de locatie van de voormalige zusterflat. Hier zat tot eind 2016 het RIBW, deze is verhuisd naar locatie Deelgebied F.

Op deze locatie komen maximaal 25 woningen. Het type woningen, verkoopprijzen en dergelijke zijn nog niet bekend.

Het gebouw Koekoeksduin is reeds gesloopt.

 

Planning: Parnassia Groep start voor de zomer 2017 een selectieprocedure waarin vier ontwikkelaars voorstellen doen voor de locatie Koekoeksduin, binnen het geldende bestemmingsplan. Omstreeks september 2017 zal een partner worden gekozen, waarna de planontwikkeling kan starten. De data van verkoop en start realisatie zijn nu nog niet bekend.

 

Status: beschikbaar voor planvorming