de Loet


Dit gebouw is het enige behouden gebleven gebouw van de oorspronkelijk drie mannenpaviljoens op Duin en Bosch.

Dit rijksmonument wordt gerestaureerd en verbouwd tot woningen. Daarnaast worden enkele villa's toegevoegd.

In totaal komen er 22 woningen in dit deelgebied.

 

Status: in planvorming. Meer info: www.denieuweloet.nl.

Ontwikkelaar: Nu Projectontwikkeling