Broederwoningen


Een complex voormalige verplegerswoningen. Het complex is een rijksmonument. Aanvankelijk zouden hier sociale huurwoningen in komen.
De renovatie van deze zeer kleine beneden-bovenwoningen in een monumentaal complex bleek echter te leiden tot
te hoge kosten en een te lage woonkwaliteit (35m2 per woning). Daarom wilde geen enkele corporatie het complex overnemen.
Het plan is vervolgens aangepast.

 

De Broederwoningen zijn herontwikkeld tot 5 luxe villa's. Zo heeft het rijksmonumentale complex een nieuwe toekomst gekregen
en is het behoud verzekerd.