Bosakker/Hogeduin


Nieuwbouw rijwoningen, tweekappers en vrije kavels.

 

Status: alle woningen en kavels zijn verkocht, de bouw is gestart.