Veilig samenleven op Duin en Bosch

 

Met alle vernieuwingen in de loop der jaren is Duin en Bosch een levendig gebied geworden met een diversiteit aan gebruikers en meer openheid dan op het instellingsterrein van weleer. Naast alle positieve resultaten brengt dit helaas soms ook overlast met zich mee. Denk aan agressie, vandalisme, onveilige verkeerssituaties en loslopende honden. Parnassia Groep werkt in samenspraak met bewoners, cliënten en medewerkers aan de veiligheid op het terrein.

 

In gesprekken met bewoners van de woningen op het landgoed, medewerkers en cliënten van de verschillende afdelingen zijn de knelpunten en de plaatsen die overlast veroorzaken in kaart gebracht. Ook heeft Parnassia Groep regelmatig contact met de gemeente en de politie. Naar aanleiding van deze gesprekken is er extra capaciteit gekomen voor beveiligers en krijgt een aantal sleutelfunctionarissen uit de zorgorganisatie training om een extra bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid en het voorkomen van overlast.

 

Er zijn op een aantal plekken borden geplaatst met gedragsregels. Denk aan mountainbiken en loslopende honden. Begin volgend jaar vindt er opnieuw burenoverleg plaats over het ‘samenleven’ op en rond het landgoed Duin en Bosch. Het gezamenlijk doel van iedereen is immers een veilige leefomgeving voor alle betrokkenen: cliënten, medewerkers en omwonenden.