˝Veel nieuwe dingen gehoord!˝

 

In een mum van tijd was de wandeling over Landgoed Duin en Bosch op 5 juli jl. volgeboekt. De circa veertig deelnemers bleken van diverse herkomst: een deel woonde op Nieuw Koningsduin of had daar onlangs een woning gekocht, een deel kwam uit Castricum of Bakkum en een enkeling kwam van daarbuiten. De deelnemers stelden de wandeling zeer op prijs.

 

Met perfect wandelweer vertrokken twee groepen met in totaal circa veertig personen over het terrein. De wandeling ging niet over het woningbouwproject Nieuw Koningsduin, maar juist over het deel waar Dijk en Duin actief is en waar vele investeringen in zorgvastgoed zijn gedaan. Een kwaliteitsslag die zonder de opbrengsten van de woningbouw niet mogelijk was geweest. Bij alle belangrijke ontwikkelingslocaties hielden de groepen halt en werd toegelicht wat er was gedaan of wat er nog staat te gebeuren. 

 

Betrokken

Vrijwel alle deelnemers verklaarden veel nieuwe dingen te hebben gehoord. Tijdens de wandeling werd duidelijk dat bewoners en omwonenden het belangrijk vinden om betrokken te worden bij de ontwikkelingen op het landgoed. Zij vinden het soms lastig om een goed inzicht te krijgen in de verschillende iniatieven die spelen op het landgoed en de besluiten hierover. “Het is fijn dat deze bewonerswandeling is georganiseerd, wij voelen ons nu meer betrokken en het geeft ons een duidelijker beeld van de ontwikkelingen op het landgoed”, aldus een bewoner. Ook de nieuwe website werd in dat licht gewaardeerd. Vanwege de grote belangstelling (binnen twee uur na het versturen van uitnodiging, zat deze vol) en het enthousiasme van de deelnemers aan de wandeling, zal Parnassia na de zomer nog een wandeling organiseren voor wie er ditmaal niet bij kon zijn.