Bewegen op Duin en Bosch

 

Naar verwachting worden in februari-maart 2018 beweegtoestellen geplaatst voor en achter de ouderenkliniek. De beweegtuinen zijn gefinancierd door (ouderen) fondsen en Dijk & Duin.

 

Initiatiefneemster is fysiotherapeute Hester van Urk. Zij werkt ruim 12 jaar bij Dijk & Duin. Hester: “Het worden twee beweegplekken bestemd voor ouderen uit Castricum en cliënten van Dijk & Duin. De toestellen zijn geschikt voor functionele spierkracht- en balanstraining door senioren. Buiten trainen is dubbel effectief, want extra gezond en ontspannend. Een gezonde 'mindset' die vergelijkbaar is met 'een frisse neus halen' in drukke situaties.” De beweegtuin aan de achterkant van de ouderenkliniek is afgesloten en alleen bestemd voor de meest kwetsbare doelgroep: opgenomen ouderen met ernstige gedragsstoornissen en neurologische ziektebeelden. De beweegtuin aan de voorzijde van de ouderenkliniek is voor de verschillende doelgroepen en ook voor de deelnemers aan het activeringsplan 'Ouderen in beweging'.

 

‘Ouderen in beweging’

 

Met dat plan werken ouderen uit Castricum in een traject van vijf maanden toe naar een lidmaatschap bij een sport- of hobbyvereniging. In die vijf maanden zien ze tweemaal per week een begeleider. Naast beweging zijn er ook groepsbijeenkomsten waar ouderen kennis en ervaringen uitwisselen. Dat is gezellig en het bevordert dat ouderen goed voor zichzelf kunnen zorgen (zelfmanagement, heet dat in zorgtaal). Vernieuwend aan het project is dat het gericht is op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Dit heet in de zorg ‘preventie’. Hester: “Na 2 jaar willen we meten of de gezondheid van ouderen toeneemt en de zorgkosten afnemen”. De gemeente Castricum faciliteert en ondersteunt dit project. Het eerste activeringstraject 'Ouderen in beweging' start februari 2018 voor maximaal 15 deelnemers. Hierna starten de activeringstrajecten in juni 2018 en januari en juni 2019.

 

Geïnteresseerden zijn welkom op een informatiebijeenkomst op donderdag 18 januari 2018 in het gemeentehuis van Castricum (van 11-12 uur, inloop vanaf 10:45 uur). Voor meer informatie kunt u bellen met: 06 20882019 of mailen naar: ouderen.in.beweging@dijkenduin.nl