ABB Ontwikkeling maakt ook Nieuw Koningsduin Deelgebied 7 

 

Direct na de zomer startte Parnassia Groep een selectieprocedure om een ontwikkelaar te kiezen voor Deelgebied 7, de locatie van het voormalige Koekkoeksduin. Vier partijen dienden voorstellen in. Uit deze plannen is het voorstel van ABB Ontwikkeling als beste gekozen.

 

Deelgebied 7 wordt een voortzetting van het succesvolle concept uit de fasen 1 t/m 6: sfeervolle woningen in fraaie Chaletstijl-architectuur. Het aanbod zal weer bestaan uit een diversiteit van woningtypen: van een kort rijtje tot tweekappers en vrijstaande villa’s. Het aantal woningen in Deelgebied 7 is beperkt: slechts 17 bouwnummers worden verwacht. ABB werkt hard om deze woningen in het eerste kwartaal van 2018 in verkoop te kunnen brengen. De plannen voor Deelgebied 7 zijn inmiddels voor een eerste beoordeling aan het kwaliteitsteam voorgelegd. Voor meer informatie: www.nieuwkoningsduin.nl